iletisim

inşaat zemin duyuru:

insaat-zemin.com websitemizi zemin kaplama sektörü için yeniden tasarladık...

Zemin Kaplama ile İlgili Basında Çıkan Haberler ve Yeni Ürün Tanıtım Bölümü

Piyasaya Yeni Ürün mü Çıkartınız, İletişim Bölümünde firmamıza email gönderilmesi halinde yeni ürünüzün tanıtımı bedava olarak sitemizde tanıtılacaktır.

DÜNYA ZEMİN KAPLAMALARI PAZARI VE BÜYÜME HIZI
2006 yılında tüm dünyada toplam 13 milyar metrekarelik zemin kaplama malzemesi kullanıldı ve kişi başına düşen tüketim değeri 2 metrekare olarak kaydedildi. 2006 yılında zemin kaplama malzemelerinin fabrika satış değeri toplamda 115 milyar dolar olarak açıklandı ve metrekare başına düşen fiyat da 8.80 dolar oldu. Adını, gerçekleştirdiği pazar araştırmaları ile duyuran Amerikalı firma Catalina Research Inc.'ün elindeki istatistiki bilgiler ışığında sektörün dinamiklerini ve dünya zemin kaplamaları pazarının rekabetçi yönüne ilişkin stratejilerine bir göz atalım. Burada üzerinde özellikle durulan konuların başında zemin kaplamaları sektöründe kaydedilen büyüme oranı, sektörün önde gelen firmalarının pazar payları, pazarlama stratejileri ve dağıtım kanalları yer alıyor.
Dünya zemin kaplamaları pazarı ve büyüme hızı 
Catalina Research tarafından yapılan araştırmalar gösteriyor ki, 2006 yılında tüm dünyada toplam 13 milyar metrekarelik zemin kaplama malzemesi kullanıldı ve kişi başına düşen tüketim değeri 2 metrekare olarak kaydedildi. 
2006-2011 yılları arasında sektörün yıllık büyüme değerinin ortalama %3.7 civarında olması beklenirken 2011 sonunda tüketim miktarının yaklaşık 15.5 milyar metrekareyi bulacağı tahmin ediliyor. 
2006 yılında zemin kaplama malzemelerinin fabrika satış değeri toplamda 115 milyar dolar olarak açıklandı ve metrekare başına düşen fiyat da 8.80 dolar oldu. Malzeme çeşidi bazında dünya zemin kaplamaları pazarı 
Dünya zemin kaplamaları pazarını ürün bazında değerlendirdiğimizde 2006 yılı itibariyle pazarın yaklaşık %50.8'ni (6.6 milyar m2) seramik karo ve doğal taş ürünlerinin oluşturduğunu görüyoruz. 
En büyük ikinci pazar payı ise %28.9 (3.8 milyar m2) ile halı ve kilim sektörüne ait olduğunu görüyoruz.
%11'lik payıyla PVC gibi esnek zemin kaplamaları üçüncü sırada yer alıyor. Laminat parke ve ahşap zemin kaplamalarının ise sırasıyla %5.8 ve %3.4'lık pazar payı bulunuyor.
Dünya pazarları ve 2006-2011 yılları arasında bölgesel bazda yıllık büyüme potansiyeli 
Zemin kaplama malzemeleri pazarını bölgesel bazda inceleyen rapora göre bugün pazarın en büyük payına %44.5 ile Asya/Pasifik bölgesi sahip durumda. 2006-2011 yılları arasında bu bölgedeki büyüme potansiyelinin %5.5 olması bekleniyor. İkinci sırada bulunan Amerika Birleşik Devletleri/Kanada bölgesinin pazar payı %22.1 ve bu rakam toplam 2.8 milyar metrekarelik zemin kaplama malzemesine eşit. Bu bölgede beklenen büyüme potansiyeli ise %1 civarında. 
Yaklaşık 2.4 milyar metrekareye denk gelen %18.5'lik payıyla üçüncü sıraya yerleşen Batı Avrupa pazarının yıllık büyüme oranının %2 dolayında olması bekleniyor. 
%10'luk pazar payı ve %3.5'lik büyüme oranı ile Latin Amerika/Afrika bölgesi, %5'lik pazar payı ve %4'lük büyüme artışı ile de Doğu Avrupa listenin son sırasında yer alıyor.
Tüm bu rakamlar gösteriyor ki dünya pazarları arasında geleceği en parlak bölge %5.5'lik büyüme hızıyla Asya/Pasifik olacak.
Laminat parke ve ahşap zemin kaplamalarının dünya pazarlarındaki konumu 
2006 yılı verilerine bakıldığında; laminat parkenin diğer zemin kaplamaları arasındaki pazar payının %5.8 olduğunu görüyoruz. 
%5.8'lik bu payın %15.7'si Doğu Avrupa'ya, %14'ü Batı Avrupa'ya ve %4.2'si ise Amerika/Kanada bölgesine aittir. Laminat parkenin Latin Amerika/Afrika pazarındaki payı %3.6, Asya/Pasifik bölgesinde ise %2.6 olarak açıklanmıştır. 
Ahşap zemin kaplamaları ise tüm dünyada %3.4'lük pazar payına sahiptir. Bu payın %4.3'ü Batı Avrupa, %4.2'si Amerika/Kanada ve %3.2'si Asya/Pasifik pazarlarına aittir. Listenin son iki sırasında ise %2.9 ile Doğu Avrupa ve %1.4 ile Latin Amerika/Afrika pazarları gelmektedir.
Şimdi zemin kaplamaları sektörünün önde gelen üreticilerinin sahip olduğu pazar paylarına bir göz atalım. Dünyanın en büyük dokuz üreticisi ve bu firmaların 2006 yılı satışları ve pazar paylarına bakalım. 
Listenin birinci sırasında, gerçekleştirdiği 7 milyar dolarlık satışla Amerikalı Mohawk firması bulunuyor. Firmanın tüm dünya genelindeki pazar payı %6.1 civarında. Bu rakam 7 milyar dolarlık satışa eşit ve fabrika satış değeri üzerinden hesaplanmış. 
Listenin ikinci sırasında, 2006 yılında kaydettiği yıllık 5.8 milyar dolarlık satışla Amerika kökenli bir diğer firma olan Shaw geliyor. Firmanın pazar payı kayıtlara %5 olarak geçmiş durumda. Üçüncü sırada yer alan Fransız firması Tarkett, 2006 yılında yaklaşık 2.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu rakam pazarın %2.2'sini oluşturuyor. İlk dokuz arasında yer alıp pazar payı %2'nin altında olan firmalar ise %1.8 ile Armstrong, %1.3 ile Beaulieu, %1 ile Marazzi, %0.8 ile Interface, %0.8 ile Balta ve son olarak %0.7 ile Mannington olarak belirtiliyor.
Sektördeki zorluklar ve fırsatlar 
Böylesine büyük bir pazarda birbirleriyle rekabet halinde bulunan üreticilerin birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını söylemek yanlış olmaz. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa gibi önemli pazarlardaki büyüme hızının yavaşlığı, üreticileri en fazla zorlayan konuların başında geliyor. Değişen kur değerleri, pazar üzerinde olumsuz etkileri olan bir diğer konu olarak gösterilebilir. Artan işçilik, nakliyat ve enerji masraflarına ilave olarak lisans ücretleri de üreticilere zorlu zamanlar yaşatıyor. Ağaç kesimi ve çevresel endişelere yönelik kısıtlamalar, düşük ihracat sübvansiyonları ve Amerika'nın sürdürdüğü ithalat incelemeleri özellikle ahşap zemin kaplamaları üreticilerinin önünü kesmektedir. 
Diğer yandan, pazarın birçok fırsata açık olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Küreselleşme, orta ve üst gelir seviyesine sahip nüfustaki artış ve katma değeri yüksek ürün bilincinin her geçen gün gelişmesi gibi olumlu yaklaşımlar kar paylarının artışında büyük rol oynamaktadır. Uluslararası markalar yaratılarak pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, dağıtım ağlarının güçlendirilmesi ve güçlü pazarlarda üretim tesislerinin kurulması da sektöre yeni ufuklar açmaktadır.
Dünya pazar payını yükseltmeye yönelik stratejiler 
Yatırım stratejileri göz önünde bulundurulduğunda, devralma yöntemi, şirket bünyesine yeni üretim hatları eklemenin ve dikey anlamda entegre kimliğe sahip bir altyapı kurmanın en kolay yolu olarak kabul edilmektedir. Tüm dünya çapında pazar payının arttırılmasının en etkili yollarından biri de gelişen tüketim pazarlarında tesisler kurmaktır. Bu sayede hem nakliyat giderlerinin azaltılacak, hem para piyasalarındaki dalgalanmalardan korunulacak hem de müşteriye daha yakın olunacaktır. Ürün fiyatlandırmasını A kalite olarak adlandırdığımız üst düzey tüketici grubuna uygun yapılabilmesi ve sürekli olarak büyüyen orta/üst gelir düzeyindeki müşterilerin talep ve tercihlerine cevap verebilmek için katma değeri yüksek ürün grupları oluşturmak firmaların pazar paylarını yükseltecek bir diğer seçenektir. Tüm bunlar dışında uluslararası markalar yaratmak ve hedef pazarın taleplerini karşılayacak uygun maliyetli dağıtım kanalları geliştirmek de en etkili yöntemler arasında yer almaktadır.
Avrupa Ülkelerinde Ahşap Zemin Kaplamaları İthalatı ve Gelişimi (2004-2006 arası gerçekleşen parke ithalatı) 
Avrupalı ithalatçılar 2004 yılında toplam 8 milyon metrekarelik parke ithalatı gerçekleştirdi. Bu rakamın %94'ünü (yaklaşık 7.4 milyon metrekare) lamine parke oluşturuyor. Geriye kalan %6'lık kısım ise (487 bin m2) masif parkeden oluşuyor. 2005 yılı istatistikleri gösteriyor ki bir yıl içerisinde toplam ithalat hacmi artarak 10.5 milyon metrekareye yükseldi. 
Tıpkı 2004'te olduğu gibi 2005 yılında da lamine parke ithalatı, masif parkeye kıyasla çok daha yüksek rakamlarda seyretti. Avrupa ülkeleri 2005 yılı itibariyle toplam 9.8 milyon m2 lamine parke ve 700 bin metrekare masif parke ithal etti. 
2006 yılında ise toplam ithalat hacmi 11 milyon metrekareyi bulurken Avrupalıların 10 milyon m2 lamine parke ve 840 bin m2 masif parke kullandığını söyleyebiliriz. İstatistiklere göre, 2005-2006 yılları arasında parke ithalatında %8.42'lik bir artış yaşandı. Lamine parke ithalatının büyüme hızı %7.59 olurken masif parkenin %20.11 olarak kayıtlara geçti.
Avrupa pazarında ahşap zeminlere talep durumu 
2006 yılında Avrupa'nın parke tüketimi %5 artarak toplamda 108 milyon metrekareyi buldu. 2007 yılında ise ekonomik koşulların düzelmesi ve Avrupalı üreticilerin lam inat parkeye karşı doğal ahşap parkenin pazar payını arttırmaya yönelik pazarlama çabaları neticesinde tabloda masif parke lehine bir gelişme ile karşı karşıya kalıyoruz. 
Kısa vadede sektörü nelerin beklediğine değinecek olursak; önümüzdeki beş yıl içerisinde Avrupa'daki parke ithalatının yıllık %8-10'luk bir artış kaydedeceği tahmin ediliyor. Buna karşın Asya ve Güney Amerikalı üreticilerin yeterli çabayı göstermemesi durumunda Avrupa pazarına girişleri konusunda kayda değer bir büyüme yaşanmayacağının da altı çiziliyor. 
Ayrıca Avrupalı üreticilerin, özellikle de İskandinav ülkelerinin, imalat masraflarını azaltmak amacıyla üretimlerini Doğu Avrupa'ya kaydırması bekleniyor

Hizmetlerimiz

  • qr kodu